Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Dział Administracji

Dział Administracji – stanowi krwiobieg firmy, będąc odpowiedzialnym za sprawne funkcjonowanie infrastruktury, z której na co dzień korzystają pracownicy. Do szczegółowych zadań działu należy zarządzanie i dbanie o powierzchnie biurowe, w tym ich aranżacja, modernizacja i zaopatrzenie. Współpracuje również z zarządcami nieruchomości, dostawcami zewnętrznymi, firmami sprzątającymi i remontowymi. Zajmuje się obsługą telefoniczną, telefaksową oraz korespondencyjną firmy. Odpowiada także za organizację firmowych imprez, warsztatów, delegacji a także zarządzanie telefonami służbowymi, opiekę nad gośćmi i wsparcie administracyjne Zarządu.

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.