Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Dział Finansowy

Dział Finansowy – odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych i współpracę z instytucjami zewnętrznymi (z właściwym US oraz ZUS). Dba również o prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych i finansowych w firmie, prowadzenie dokumentów księgowych oraz sporządzanie sprawozdań i raportów według potrzeb Zarządu. Dodatkowo Dział Finansowy odpowiada za windykację należności na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.