Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Dział HR

Dział HR - odpowiada za kompleksową organizację procesów HR w Gemiusie. Dział składa się z dwóch zespołów:

  • Zespół Rozwoju i Rekrutacji – zajmuje się wsparciem działań biznesowych organizacji poprzez pomoc kadrze zarządzającej w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz rozwój pracowników na każdym etapie ich pracy w firmie. Odpowiada za budowę wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, współpracę ze środowiskiem akademickim i specjalistycznym oraz, rekrutację i selekcję pracowników. Zajmuje się również budową relacji z byłymi pracownikami firmy zaś w celu optymalizacji podejmowanych działań przygotowywaniem szeregu analiz.
  • Dział Kadr – odpowiada za kompleksową obsługę kadrowo-płacową firmy, czyli opiekę nad szeroko rozumianą dokumentacją pracowniczą,  zarządzanie urlopami pracowniczymi, wypłatę pensji i współpracę z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, PFRON, US). Zajmuje się również benefitami firmowymi i regulacjami dotyczącymi praw pracowniczych.

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.