Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Dział Prawny

Dział Prawny – łączy funkcje Działu Prawnego i Działu Compliance. Do jego podstawowych zadań należy tworzenie kultury prawnej organizacji i zapewnienie zgodności z prawem wszelkich działań podejmowanych przez pozostałe działy, w szczególności poprzez nadzorowanie obiegu umów, wydawanie opinii prawnych i udział w negocjacjach handlowych. Odpowiada także za tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem procedur wewnętrznych firmy, działania z zakresu ochrony danych osobowych oraz prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych.

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.