Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Dział Sprzedaży i Marketingu Międzynarodowego

Dział Sprzedaży i Marketingu Międzynarodowego – odpowiada za rozwój geograficzny i sprzedażowy firmy na rynkach zagranicznych. Jego celem jest rozwój produktów Gemius-a pod kątem potrzeb Klientów i rynków.

Składa się z czterech zespołów:

  • Międzynarodowy Zespół ds. Rozwoju Biznesu – koordynuje proces sprzedaży na około dwudziestu rynkach zagranicznych, na których obecny jest Gemius
  • Zespół odpowiedzialny za segmenty klienckie - którego celem jest dbanie o główne segmenty klientów Gemius-a oraz tworzenie wiedzy biznesowej, która wspiera rozwój każdego z nich
  • Marketing - jego głównym zadaniem jest planowanie, przygotowanie i koordynacja działań marketingowych na wszystkich rynkach, na których funkcjonuje Gemius

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.