Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Oddziały

Centrala naszej firmy znajduje się w Warszawie. W 17 krajach, w tym w Polsce, mamy swoje lokalne oddziały. Na pozostałych rynkach jesteśmy reprezentowani przez lokalne spółki (np. rumuński oddział obsługuje klientów w Mołdawii, a bułgarski w Macedonii) lub naszych partnerów biznesowych (np. w Portugalii Marktest, a na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej Ipsos).

W regionie MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna) badaniem internetu obejmujemy 19 krajów. Obecnie publikujemy jego wyniki dla 7 z nich. W pozostałych państwach emitujemy ankiety i zrekrutowaliśmy respondentów, jednak to Ipsos (na zlecenie którego realizujemy badanie) decyduje, kiedy i na jakie rynki dostarczamy dane.

Zagraniczne oddziały Gemiusa znajdują się: w Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Chorwacji, Turcji i Słowenii oraz na Białorusi, Węgrzech, Litwie, Łotwie, Słowacji i Ukrainie.

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.