Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

gemiusAcademy

Studenci oraz absolwenci odgrywają niezwykle istotną rolę w naszej firmie. Ich otwartość, zaangażowanie oraz nieszablonowe podejście do otaczającego świata, pomagają nam wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne i badawcze.

W początkach naszej działalności to studenci i absolwenci budowali naszą firmę. Dziś Ci ludzie są ekspertami w dziedzinie badań online oraz technologii wykorzystywanej przy ich realizacji.

Doceniając znaczenie młodych ludzi w rozwój branży, stworzyliśmy gemiusAcademy.

Program gemiusAcademy to m. in.:

  • całoroczny Program Praktyk umożliwiający studentom i absolwentom zdobycie pierwszych szlifów zawodowych pod okiem doświadczonego Opiekuna
  • Akademia IT, która urozmaica i uzupełnia program edukacyjny na uczelniach poprzez spotkania ekspertów z branży ze studenatmi
  • wsparcie różnorodnych projektów prowadzonych przez Studenckie Koła Naukowe
  • współpraca z uczelnianymi Biurami Karier
  • obecność na Targach Pracy i w mediach studenckich
  • współpraca z uczelniami wyższymi w celu dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku
  • inspirowanie tematów prac dyplomowych
  • udostępnianie bazy wiedzy i raportów na potrzeby prac dyplomowych

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.