Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

gemiusAcademy

Studenci oraz absolwenci odgrywają niezwykle istotną rolę w naszej firmie. Ich otwartość, zaangażowanie oraz nieszablonowe podejście do otaczającego świata, pomagają nam wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne i badawcze. 

W początkach naszej działalności to studenci i absolwenci budowali naszą firmę. Dziś Ci ludzie są ekspertami w dziedzinie badań online oraz technologii wykorzystywanej przy ich realizacji. 

Doceniając znaczenie młodych ludzi w rozwój branży, stworzyliśmy gemiusAcademy.

Program gemiusAcademy to m. in.:

  • całoroczny Program Praktyk umożliwiający studentom i absolwentom zdobycie pierwszych szlifów zawodowych pod okiem doświadczonego Opiekuna
  • Akademia  IT, która urozmaica i uzupełnia program edukacyjny na uczelniach poprzez spotkania ekspertów z branży ze studenatmi
  • prowadzenie zajęć wpisanych do programu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • wsparcie różnorodnych projektów prowadzonych przez Studenckie Koła Naukowe
  • współpraca z uczelnianymi Biurami Karier
  • obecność na Targach Pracy i w mediach studenckich
  • współpraca z uczelniami wyższymi w celu dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku
  • inspirowanie tematów prac dyplomowych
  • udostępnianie bazy wiedzy i raportów na potrzeby prac dyplomowych

 

 

Odwiedź nas na: www.gemiusacademy.com

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.