Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Kontakt

Gemius S.A.

Adres:
ul. Domaniewska 48
6 piętro
02-672 Warszawa

Tel.:+48 22 390 90 90
Tel. kom.:+48 662 154 765

contact@gemius.com

Godziny pracy recepcji:
8:00-16:00 (pon.-pt.)

 

Kontakt dla panelistów:
Badania "Smartfon dla panelisty": Tel.:+22 378 30 60
Badania Netpanel:
Tel.:+22 378 30 59

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000041076, NIP: 527-224-13-58
Kapitał zakładowy: 13.700.000,00 zł. (wpłacony w całości)
 
 

Gemius Polska sp. z o.o.

Adres:
ul. Domaniewska 48
6 piętro
02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000242932, NIP: 521-33-64-993
Kapitał zakładowy: 50 000.00 zł.
 
  • Kontakt