Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Kontakt

Gemius

Adres:
ul. Grójecka 1/3
02-019 Warszawa

Tel.: 22 378 30 70

Dane do faktury:
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000242932, NIP: 521-33-64-993
Kapitał zakładowy: 50 000.00 zł.
  • Kontakt

Gemius
Centrala

ul. Domaniewska 48
6 piętro
02-672 Warszawa

Godziny pracy Recepcji: 8:00-16:00 (pon.-pt.)

Tel.: 22 390 90 90, 22 378 30 50
Fax: 22 250 20 39

 

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.