Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Deklaracja prywatności dla Wydawców używających naszych badań

Wejście w życie: 1 kwietnia 2015 r.

Gemius wykorzystuje swoje badania do pomiaru i analizy sposobu, w jaki użytkownicy Internetu korzystają z treści Wydawców (witryn, aplikacji). Celem poniższej Polityki prywatności jest przekazanie Wydawcom informacji o prywatności w związku z wykorzystywaniem przez nich technologii Gemius.

Jakie technologie wykorzystuje Gemius? Do czego służą?

Firmy uczestniczące w naszym badaniu zamieszczają fragment kodu w swoich materiałach, tzn. mogą zamieścić je w kodzie swoich witryn, materiałach audio i video, kampaniach reklamowych oraz w innych mediach, którymi mogą interesować się użytkownicy. Nasz kod umieszczany w takich materiałach (tak zwany skrypt) działa w oparciu o technologię cookies („ciasteczka”) oraz inne technologie (local storage, np. w aplikacjach mobilnych).

Dane te pozwalają nam zrozumieć które materiały Wydawcy interesują użytkowników oraz z jakich treści korzystają, dane te dostarczają nam również wiedzy o efektywności kampanii reklamowych oraz pokazują jaka jest zagregowana struktura demograficzna użytkowników, którzy widzieli i korzystali z materiałów wydawcy, lub wskazuje jaka jest widownia wybranych kampanii reklamowych. Dzięki danym zgromadzonym w ciasteczkach jedni użytkownicy mogą oglądać reklamy odpowiadające ich zainteresowaniom i jednocześnie inni użytkownicy, nie muszą oglądać tych reklam, które ich nie interesują.

W jaki sposób użytkownik może kontrolować ciasteczka (cookies) oraz inne technologie?

Każdy użytkownik może kontrolować ciasteczka (cookies) i inne technologie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Jednakże każda zmiana tych ustawień może mieć wpływ na funkcjonalność pewnych witryn. W celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób użytkownik może poinformować nas, że nie zgadza się na uczestnictwo w badaniach prowadzonych przez Gemius, przejdź do części poświęconej „Polityce Cookie”

Kliknij tutaj (http://www.adocean-global.com/pl), aby przejść na stronę AdOcean – spółki, pracującej nad rozwojem technologii ad servera (serwer umożliwiający emisję reklam) w oparciu o metodologię Gemius. Na stronie można zapoznać się z informacjami technicznymi na temat opcji opt – out Cookies (sprzeciwu wobec wykorzystywaniu ciasteczek) i zapisać jedno na swoim komputerze.

Jakie dane zbieramy?

Nie identyfikujemy – i nie zmierzamy do identyfikacji – pojedynczych użytkowników Internetu, którzy mieli styczność z materiałami określonego typu. Nasze skrypty mogą zbierać informacje na temat wyświetlonych treści (np. konkretnej kampanii reklamowej), miejsc wyświetlania treści (np. na jakich stronach lub w jakich aplikacjach był wyświetlony materiał), a także krypty mogą gromadzić ogólne dane o  uprzędzeniach, na których treści zostały wyświetlone (np. tablet lub smartphone, identyfikator, adres IP, system operacyjny itp.). Gemius, w celu podnoszenia standardów zapewniających ochronę prywatności użytkowników Internetu, podjął decyzję o wdrożeniu zabezpieczeń, których rolą jest uniemożliwienie identyfikacji adresów IP (w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z nami).

Podczas wizyty na stronach należących do naszych klientów, wyświetlamy także ankiety użytkownikom Internetu. Ankiety te wymagają podania dodatkowych informacji np. społeczno-demograficznych. Uczestnictwo w ankietach jest zawsze dobrowolne i użytkownicy mogą wybrać czy chcą przekazać dane. Więcej informacji w „Deklaracja prywatności dla Panelistów”.

W niektórych badaniach prosimy o przekazanie informacji kontaktowej, takiej jak adres email. Z osobami, które przekazały swój adres email, kontaktujemy się wyłączenie w celach badawczych. Nie rozsyłamy żadnych materiałów marketingowych czy reklamowych do osób, które udostępniły nam swoje dane kontaktowe. Wszystkie zebrane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celach analizy statystycznej. Ze swojej strony gwarantujemy, że żaden adres email nie będzie udostępniony jakiejkolwiek stronie trzeciej.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje?

Wykorzystujemy dane do przygotowania analiz statystycznych oraz raportów. Raporty są prezentowane w formie zagregowanej i nie zawierają informacji, identyfikujących daną osobę. Mogą one zawierać strukturę demograficzną widowni, która przeglądała wybrane treści, a także mogą dotyczyć grup użytkowników Internetu, których zachowanie odpowiada pewnym parametrom.

Kto ma dostęp do danych?

Gemius SA jako spółka – matka jest odpowiedzialna za zarządzanie danymi. Jednakże, zdarzają się sytuacje, gdy możemy ujawnić Twoje dane innym spółkom, które korzystają z naszych badań. Spółki te mogą otrzymać dostęp do Twoich danych, w przypadku gdy jest to niezbędne do wypełnienia ich roli w świadczeniu badań w naszym imieniu (np. komunikacja w obcym języku) ale każde inne wykorzystanie tych danych jest zabronione.

Dodatkowo, strony trzecie mogą otrzymać od nas te dane jeśli ich ujawnienia wymaga prawo lub jeśli jest to niezbędne lub pożądane w celu wykonania lub ochrony naszych praw lub w celu podjęcia działań związanych z potencjalnymi nielegalnymi działaniami. Jeśli całość lub część naszej spółki zostanie sprzedana, przekształcona lub w inny sposób przejęta przez inny podmiot, to Twoje dane, niezależnie od tego czy są to dane osobowe czy też nie, mogą zostać przekazane innemu podmiotowi w ramach tej transakcji.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane tak długo, jak są one potrzebne do celów naszych badań i analiz oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli badanie, do celów którego użyto danych, dobiegnie końca, dane osobowe będą usunięte i poddane anonimizacji.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w oparciu o przepisy prawa i sytuację formalną obowiązującą w dniu wejścia w życie tej polityki, która będzie okresowo aktualizowana. Zachęcamy, abyś każdorazowo przed przesłaniem swojej aplikacji przejrzał politykę prywatności i był świadom wprowadzonych zmian.

Kontakt z nami

Jeśli masz uwagi lub pytania dotyczące tej deklaracji, prosimy o kontakt:

Gemius S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa
Tel.: + 48 22 390 90 90
Fax: +48 22 874 41 01
www.gemius.com
email: privacy[at]gemius.com

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.