Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża
2016-03-15 14:09

Internauci kontra reklamy. W jakie formaty klikamy najczęściej?

W jakich krajach internauci najczęściej klikają w reklamy i jakie formaty są najbardziej skuteczne? Na te pytania odpowiada Gemius. Dane z kilkunastu rynków Europy Środkowej i Wschodniej od dziś są dostępne na stronie www.admonitor.gemius.com. Można je samodzielnie analizować i pobierać w formie nowoczesnych grafik.

Prezentowane dane dotyczą Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy oraz Węgier. Obecnie na stronie www.admonitor.gemius.com można analizować dane z dwóch ostatnich kwartałów 2015 roku.

Na Ukrainie internauci klikają w kampanie reklamowe najczęściej

Z raportu wynika, że najwyższy współczynnik klikalności (średni CTR) osiągają kampanie reklamowe na Ukrainie (0,96 proc.).Na drugim miejscu znajduje się Turcja, w której wartość współczynnika klikalności wyniosła 0,63 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Bułgaria (0,6 proc.).

Najbardziej popularną formą pozostają banery

Zgodnie z obserwowanym od dłuższego czasu trendem, najpopularniejszą formą reklamy internetowej pozostają standardowe banery – graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych. Jedynym krajem, w którym ten format wykorzystany był w mniej niż 70 proc. wszystkich kampanii reklamowych są Czechy (66 proc.). W pozostałych analizowanych krajach udział tych formatów w kampaniach przekracza 70 proc. osiągając najwyższy wynik na Węgrzech – 94 proc.

Jak pokazują dane na www.admonitor.gemius.com, po formaty rich media (reklamy multimedialne) sięga się nadal znacznie rzadziej. Ich udział w kampaniach reklamowych przekracza 50 proc. tylko w dwóch europejskich krajach – w Słowenii (54 proc.) i Czechach (54 proc.).

Większy CTR dla formatów rich media

Choć udział banerów w kampaniach jest znacznie wyższy, to właśnie formaty rich media uzyskują wyższe wskaźniki klikalności. Jedynym wyjątkiem są Czechy – tu CTR dla obu formatów jest zbliżony, choć z reklamami multimedialnymi (CTR 0,28 proc.) wygrywają banery (0,29 proc.).

Najwięcej wyświetleń nadal na PC

Spośród wyświetleń reklam wykonywanych na PC, tabletach i smartfonach we wszystkich analizowanych krajach zdecydowanie wygrywają komputery osobiste. 88 proc. wyświetleń reklam to najwyższy wynik dla PC – osiągnięto go w trzech krajach, czyli w Polsce, Słowenii i Ukrainie. Najmniej – 75 proc. wyświetleń na komputerach osobistych – odnotowano w Serbii.

Więcej na: www.admonitor.gemius.com

Do schowka> Drukuj