Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża
2014-12-07 23:00

Nowa ustawa konsumencka, nowe możliwości

Nowa ustawa konsumencka, nowe możliwości

Nowa ustawa, choć nakłada na e-sprzedawców wiele nowych obowiązków informacyjnych, stwarza im również nowe możliwości rozwoju, gdyż dostosowuje polskie regulacje do podobnych, wprowadzanych w innych państwach UE. Na czym dokładnie polegają najistotniejsze różnice? Tłumaczy Paulina Ciesielska, prawnik firmy Gemius.

Dokładnie 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Ustawa jest efektem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. Przyjrzyjmy się jednemu z elementów wprowadzonych zmian, a mianowicie sprzedaży internetowej.

Główna zasada wynikająca ze zmian to obowiązek zapewnienia konsumentom jeszcze przed zawarciem z nimi umowy wszelkich informacji z umową związanych. Z kim zawrą umowę, na jakich warunkach, jaki będzie całkowity koszt, czy mogą z niej zrezygnować, kiedy itd.

Oprócz obowiązku informacyjnego najważniejsze zmiany to:

Czas na odstąpienie od umowy

Wydłużeniu ulegnie czas na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez Internet z 10 do 14 dni. Jeżeli konsument nie zostanie poinformowany o tym prawie, termin ten przedłuży się o 12 miesięcy (do tej pory były to 3 miesiące). Formularz odstąpienia od umowy powinien zostać udostępniony konsumentowi, a jego wzór można znaleźć w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Koszt zwrotu towaru

E-sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi wszystkich płatności w tym kosztów dostawy towaru. Dodatkowo w przypadku gdy e-sprzedawca nie zaznaczy wyraźnie, że koszty zwrotu towaru są po stronie konsumenta, będzie musiał sam pokryć ten koszt.

Dodatkowe płatności

Nowym bardzo istotnym obowiązkiem jest konieczność uzyskania zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności. W przypadku nieuzyskania zgody konsumenta to e-sprzedawca ponosi konsekwencje finansowe.

”Wolny wybór”

Sprzedaż na rzecz konsumentów regulowana będzie przez dwa akty prawne: ustawą o prawach konsumenta oraz kodeksem cywilnym w którym z powodu implementacji dyrektywy zmodyfikowano niektóre przepisy. Konsument w związku z wadą zakupionego towaru może skorzystać z prawa do naprawy, wymiany, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy. To od konsumenta w głównej mierze będzie zależało, który sposób reklamacji wybierze.

Ujednolicone przepisy są korzystne dla konsumentów, ale także dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu dyrektywy unijnej w naszym kraju, polscy konsumenci będą dokonywać zakupów w Polsce, jak i poza jej granicami (gdzie dyrektywa została już wdrożona) na takich samych warunkach. Da im to większe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ będą w pełni świadomi swoich praw. Z kolei ma to również zachęcić przedsiębiorców do pozyskiwania klientów w innych państwach członkowskich, dzięki wprowadzonym zmianom łatwiej będą mogli promować się zagranicą.

W związku z wprowadzanymi zmianami e-sprzedawców czeka trochę pracy. Dużą pomocą dla nich jak i dla konsumentów może okazać się strona przygotowana przez UKOiK tj. www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Do schowka> Drukuj

Rodzaj treści

opinia

Branża

handel

Kraj

Polska

Autor:

Paulina Ciesielska

prawnik firmy Gemius

Junior Lawyer w dziale prawnym firmy Gemius, z którą związana jest od 4 lat. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie własności intelektualnej. Wspiera wiedzą i doświadczeniem firmę zarówno na rynku polskim, jak i na jej 17 rynkach zagranicznych. Zajmuje się  tworzeniem struktur formalno-prawnych w innych krajach oraz rejestracją podmiotów zagranicznych.

Pokaż wszystkie artykuły z ekspertem

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas  

Świat online w jednym e-mailu!

Newsletter 

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.