Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża
2016-06-15 12:29

Ukraina przez pryzmat social media – które serwisy wiodą prym i kto z nich korzysta?

Ukraina przez pryzmat social media – które serwisy wiodą prym i kto z nich korzysta?

Preferencje użytkowników mediów społecznościowych na Ukrainie silnie korelują z sytuacją geograficzno-polityczną kraju. W jaki sposób? Sprawdź w rankingu przygotowanym przez firmę Gemius.

Silne rosyjskie wpływy

W wielkiej piątce najpopularniejszych serwisów społecznościowych na Ukrainie wyraźniejsze są wpływy z rynku rosyjskiego niż z krajów Zachodu. Pojawiają się tu aż trzy wywodzące się z Rosji – My.mail.ru, Ok.ru oraz Vk.com. Ten ostatni, będący rosyjskim odpowiednikiem Facebooka, jest liderem zestawienia. Z serwisu Vk.com korzysta 70 proc. ukraińskich internautów – blisko o jedną czwartą więcej niż z Facebook.com, zajmującego drugie miejsce w rankingu. Zachodnim serwisem, który uplasował się na piątym miejscu zestawienia, jest także Twitter.com z udziałem blisko 14 proc. użytkowników internetu.

Wschód kontra zachód

Z analizy danych zgromadzonych w badaniu gemiusAudience wyłania się ciekawy obraz preferencji mediów społecznościowych wywodzących się z Rosji i z krajów zachodnich. Zachodnie serwisy są wybierane chętniej przez osoby z wyższym wykształceniem (Facebook.com − 55 proc., Twitter.com − 53 proc. ogółu użytkowników danego serwisu), mieszkające w miastach (Facebook.com − 88 proc., Twitter.com − 92 proc. ogółu użytkowników danego portalu). Rosyjskie media społecznościowe natomiast są popularniejsze wśród osób z wykształceniem średnim.

Wśród ukraińskich internautów, nieznacznie więcej kobiet korzysta z serwisów o rosyjskich korzeniach, przy czym serwis Ok.ru, pozwalający odświeżyć szkolne znajomości, notuje w tym zakresie najwyższy, bo ponad 60 proc. udział kobiet w strukturze użytkowników.

Najmniej różnicującym kryterium w przypadku preferowanych mediów społecznościowych na Ukrainie jest wiek użytkownika. Jedynie porównując konkurencyjne Vk.com i Facebook.com, można zauważyć drobne przesunięcie w stronę starszych użytkowników w przypadku drugiego z serwisów.

Do schowka> Drukuj

Rodzaj treści

analiza i infografika

Kraj

Ukraina