Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża
2017-05-08 09:45

Wydatki na reklamę online w 2016 roku

Wydatki na reklamę online w 2016 roku

Według badania AdEx – zrealizowanego przez PwC na zlecenie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska – w roku 2016 wartość reklamy cyfrowej w Polsce wzrosła o ponad 440 mln zł względem roku wcześniejszego i zanotowała 14 proc. wzrostu.

W roku 2016 – wraz ze spadkiem indeksu PKB, z którym mocno skorelowane są wydatki na media – wysokie tempo rozwojowe reklamy online w Polsce stopniowo wyhamowywało (w kolejnych kwartałach zanotowano dynamikę: 23,8 proc., 14,8 proc., 10,5 proc. oraz 9,6 proc.), jednak cały rok zamknął się ponownie indeksem dwucyfrowym. Dzięki temu padł kolejny rekord tego medium, a wartość reklamy online osiągnęła poziom 3,6 mld zł, o 400 mln więcej niż w 2015 roku.

- Wydatki na reklamę są papierkiem lakmusowym gospodarki, badanie IAB AdEx doskonale to odzwierciedla. Internauci spędzają coraz więcej czasu, korzystając z urządzeń mobilnych oraz oglądając więcej materiałów wideo, a równocześnie korzystają z tradycyjnych serwisów. Wydatki na reklamę mobile i wideo oraz stabilna pozycja reklamy display pokazują, że reklamodawcy rozumieją te trendy i podążają za nimi. Równocześnie widać ogromny potencjał dalszego wzrostu – udział wydatków na reklamę mobile w polskim torcie reklamy online wynosi 23,5 proc., a np. na rynku amerykańskim przekroczył już 50 proc. Branża reklamy internetowej rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie mimo niekorzystnych zjawisk, takich jak blokowanie reklam. Niepokoi jedynie malejąca dynamika kwartalna wydatków i miejmy nadzieję, że jest to tylko chwilowy trend, a nie zapowiedź większego kryzysu – komentuje Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Wszystkie podstawowe formaty reklamy cyfrowej zanotowały wzrosty, przy czym dotychczasowy lider, którym w Polsce jest reklama graficzna (display), umocnił swoją pozycję, zwiększając udział w torcie reklamowym online do ponad 50 proc., przy dynamice rok do roku sięgającej prawie 18 proc. W 2016 roku dynamicznie rozwijał się także model programmatic, którego tempo rozwojowe sięga prawie 80 proc., a wartość w Polsce jest liczona już w setkach milionów. Wśród podstawowych formatów reklamowych wyróżnia się także wysoka dynamika ogłoszeń (17 proc.). SEM oraz e-mail zakończyły natomiast rok w tempie jednocyfrowym.

- Według badania IAB Polska / PwC AdEx roczna dynamika wartości rynku reklamy online w Polsce w 2016 roku była nadal dwucyfrowa i wyniosła 14 proc., mimo iż na przestrzeni poszczególnych kwartałów wykazywała trend spadkowy, aby w ostatnim kwartale spaść do jednocyfrowego tempa. Istotnymi obszarami wzrostu rynku reklamy online – według badania – są wydatki na reklamę w formatach wideo, social media oraz na urządzenia mobilne, co jest zgodne z trendem obserwowanym na dojrzałych rynkach zachodnich – komentuje wyniki Ewa Szczęsna-Maliszewska, Assurance Assistant Manager z PwC.

Jeśli chodzi o strukturę branżową reklamodawców, ścisłe grono liderów pozostaje wciąż zbliżone. Na pierwszym miejscu z wyraźną przewagą znalazł się handel (15 proc. udziału w rynku), a na kolejnych – motoryzacja i telekomunikacja (odpowiednio: 10 proc. i 9 proc. Warto zwrócić uwagę na wyraźny wzrost wydatków na FMCG (ponad 25 proc.), w szczególności na produkty chemii gospodarczej, których wartość reklamowa wzrosła o ponad 100 proc.

Analizując szczegółowo wyniki badania, należy się zapoznać ze zmianami, które zostały wprowadzone w ostatniej jego edycji. Więcej informacji można uzyskać na serwisie informacyjnym poświęconym badaniu: http://iabadex.pl (wersja beta).

O badaniu

IAB AdEx jest cyklicznym badaniem służącym do mierzenia wydatków na reklamę internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.

W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych oraz średnich podmiotów na rynku. Za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie. Na wydatki te składają się nie tylko przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, lecz także prowizje agencji z tego tytułu. Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy, jak i barterowy.

Dane zbierano do 24 kwietnia 2017 roku.

Artykuł pochodzi ze strony internetowej IAB Polska

Do schowka> Drukuj

Rodzaj treści

artykuł

Branża

reklama

Kraj

Polska

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas  

Świat online w jednym e-mailu!

Newsletter 

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.