Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Polityka Cookie

Wejście w życie: 14 maja 2018 r.

Zasady przetwarzania danych osobowych łączonych z identyfikatorem cookie

Kto przetwarza dane?

Przetwarzającym dane jest Gemius SA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa

Jakie dane są przetwarzane?

Dane, które przetwarzamy to dane połączone z Twoim identyfikatorem cookie. Dane te dotyczą Twojego ruchu na stronach internetowych i Twojej interakcji z wyświetlanymi Ci reklamami, czyli np. liczby odsłon (kliknięć), czasu spędzonego na monitorowanej przez nas witrynie, danych technicznych używanego przez Ciebie urządzenia (rozdzielczość ekranu, system operacyjny) czy fragment numeru IP. Jeśli w danej przeglądarce wypełniłeś kwestionariusz naszego badania Gemius/PBI, to do powyższych danych przypisać możemy dane, które tam nam udostępniłeś, czyli dane społeczno-demograficzne. Jako uczestnik tego badania mogłeś także zainstalować nasze oprogramowanie i podać nam adres email  – wówczas zbieramy dane, które określa umowa licencyjna na to oprogramowanie. Oprócz powyżej wskazanych danych to mogą być bardziej szczegółowe dane o Twoim urządzeniu, jak również precyzyjniejsze dane o reklamach, które odbierasz czy dodatkowe informacje o stronach, których nie monitorujemy.
W jakim celu zbierane są informacje o moim ruchu w internecie?
Informacje o Twoim ruchu w internecie zbierane są w celach statystycznych. Statystyki dostarczamy naszym Klientom i nie przekazujemy im informacji o Tobie. Na niektórych stronach monitorujemy reklamy. Informacje o klikaniu lub emisji reklam mogą służyć do dostosowania tego, co widzisz, do Twoich potrzeb.

Na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych połączonych z identyfikatorem cookie, wyrażona zgodnie z aktualnym prawem.

Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane?

Jeśli mamy Twoją zgodę do przetwarzania danych dla celów reklamowych, możemy innym serwisom, które dopasowują reklamę, przekazać informacje, na przykład o Twoich wcześniejszych wizytach, jednak nie przekażemy im informacji zebranych dla innych celów.
Może się zdarzyć, że udostępniamy dane naszym Klientom, jednak wolno nam to uczynić tylko za Twoją zgodą, którą wcześniej wyrażasz Klientowi. Wtedy nasz Klient określa cele i środki używania przekazanych mu danych – jednak zawsze zgodnie z zakresem, na który wyraziłeś zgodę.
Twoje dane mogą być także udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w celu weryfikacji operacji przetwarzania danych.

Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba, że dane dotyczą osób spoza tego obszaru. Wówczas może się zdarzyć, że zostaną one udostępnione lub przekazane do kraju pochodzenia. Jednak w takiej sytuacji posługujemy się odpowiednimi umowami i przepisami, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania i legalność takiej operacji.
Twoje dane wykorzystywane są do przygotowywania raportów statystycznych. Nie zawierają one danych osobowych. Wówczas dane w postaci danych statystycznych mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Jak długo dane są przechowywane?

Pełne dane przechowywane są przez okres 3 lat, począwszy od momentu rozpoczęcia zbierania tych danych. Dane starsze niż 3 lata są samplowane (bardzo duża część jest usuwana, a zachowywane są jedynie dane reprezentatywne) i przechowywane przez nas jedynie w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony.

Jakie są moje prawa?

W poszanowaniu Twoich praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do:

  • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
  • usunięcia danych, które Ciebie dotyczą;
  • sprostowania danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • uzyskania informacji nt. danych, które Ciebie dotyczą;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowanie).

W celu ich zrealizowania, skorzystaj z narzędzia Gemius Privacy Tool.

Czy muszę udostępniać dane?

Nie musisz udostępniać danych. Jeśli nie chcesz, możesz zawsze zablokować nadawanie cookies w przeglądarce lub możesz skorzystać z przysługujących Ci praw (opisanych w punkcie wyżej). Taka sytuacja spowodować może, że będziesz otrzymywał informacje i reklamy, które mogą Cię nie interesować i nie być dla Ciebie ważne.

Czy na podstawie tych danych prognozowane są moje zainteresowania lub inne informacje o mnie?

Twoje dane mogą być wykorzystywane także w sposób zautomatyzowany w celu analizy lub prognozowania Twoich zainteresowań i takich informacji jak zainteresowania zakupowe. W każdym czasie możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych dla tych celów. Aby tego dokonać, skorzystaj ze strony narzędzia Gemius Privacy Tool.

Jak mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania moich danych?

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz kierować na nasz adres mailowy: privacy[at]gemius.com. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Jacka Grabowskiego, z którym możesz skontaktować się pod tym adresem. Jeśli uważasz, że działamy niezgodnie z niniejszymi zasadami lub jeśli masz w odniesieniu do nich jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy. Możesz także złożyć formalną skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.