Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Kontakt

Gemius

Adres:
ul. Grójecka 1/3
02-019 Warszawa

Tel.: 22 378 30 70

Dane do faktury:
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000242932, NIP: 521-33-64-993
Kapitał zakładowy: 50 000.00 zł.
 
  • Kontakt

Gemius
Centrala

ul. Postępu 18B
Budynek Orion, 9 piętro
02-676 Warszawa

Godziny pracy Recepcji: 8:00-16:00 (pon.-pt.)

Tel.: 22 390 90 90, 22 378 30 50
Fax: 22 874 41 01

 

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.