Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Kontakt

Gemius S.A.

Adres:
ul. Domaniewska 48
6 piętro
02-672 Warszawa

Tel.:+48 22 390 90 90
Tel. kom.:+48 662 154 765

contact@gemius.com

Godziny pracy recepcji:
8:00-16:00 (pon.-pt.)

 

Kontakt dla panelistów:
Badania "Smartfon dla panelisty": Tel.:+22 378 30 60
Badania Netpanel:
Tel.:+22 378 30 59

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000041076, NIP: 527-224-13-58
Kapitał zakładowy: 13.700.000,00 zł. (wpłacony w całości)
 
 
  • Kontakt

  • Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Gemius SA. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi zgłoszenia. Podanie danych w polach nieobowiązkowych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdę w polityce prywatności.