Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Polityka prywatności dla użytkowników interfejsów badań Gemius

Aktualizacja: 21 grudnia 2022 r.

Ta polityka korzysta z pojęć zdefiniowanych w Regulaminie Usług Gemius. Jest ona skierowana do Użytkowników Interfejsów Aplikacji, którzy korzystają z naszych Usług w imieniu i na rzecz naszych Klientów.

Użytkowniku, jeśli dodatkowo reprezentujesz naszego Klienta lub koordynujesz realizację umowy z nami, dodatkowe informacje przeznaczone dla Ciebie znajdziesz tutaj.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Gemius SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 48 (02-672) („My”). Informacje o naszej Grupie kapitałowej (tj. Grupie Gemius) odnajdziesz na stronie www.gemius.com.

Jakie dane przetwarzamy? Czy podanie danych jest konieczne?

Dane identyfikacyjne

W ramach procedury rejestracyjnej, podajesz dane (Ty lub nasz Klient) takie jak na przykład adres email, hasło, nazwa użytkownika. Nazwa użytkownika może zawierać także informacje o Kliencie. Zestaw danych identyfikacyjnych może się różnić w zależności od Usługi.

Podanie tych danych jest konieczne do współpracy pomiędzy nami a naszym Klientem oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych ujawnionych w Interfejsie.

Dane o korzystaniu z naszych Usług

W czasie, gdy korzystasz z Interfejsu Aplikacji, niektóre dane są do nas przesyłane automatycznie. To są dane takie jak Twój adres IP, dane o systemie operacyjnym, szczegóły dotyczące przeglądarki, informacje z ciasteczek i innych technologii, czas Twojej wizyty oraz informacje o stronach, które przeglądałeś przed wejściem na naszą witrynę. Więcej o użyciu technologii ciasteczek przeczytasz w naszej Polityce Cookie.

Wysyłanie niektórych z tych danych jest konieczne dla świadczenia Usługi (jak przesyłanie adresu IP i logów serwera), a dane powiązane z ciasteczkami są przesyłane dobrowolnie (na podstawie Twojej zgody wyrażonej zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym).

W jakim celu i jak długo dane są przetwarzane?

 

Rodzaj danych

Cele przetwarzanie danych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

Dane identyfikacyjne i dane o korzystaniu z naszych usług

Zapewnienie rozliczalności świadczonych Usług (bezpieczeństwo informacji dotyczących Klienta i ochrona własności intelektualnej)

Uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przez czas realizacji umowy z Klientem, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia poufności, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku, w którym zaistniało zdarzenie stanowiące podstawę roszczeń

Dane identyfikacyjne i dane o korzystaniu z naszych usług

Wykonanie umowy pomiędzy nami a Klientem, w tym świadczenie pomocy technicznej, prowadzenie komunikacji związanej z wykonaniem Usług i z projektami określonymi w Usługach.

Uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przez czas realizacji umowy z Klientem, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku, w którym zaistniało zdarzenie stanowiące podstawę roszczeń

Dane identyfikacyjne i dane o korzystaniu z naszych usług

Ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi

Uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku, w którym zaistniało zdarzenie stanowiące podstawę roszczeń

Dane identyfikacyjne

W celach marketingowych lub promocyjnych

Twoja zgoda, którą możesz w każdym czasie odwołać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przez czas realizacji umowy z Klientem, a następnie do czasu odwołania Twojej zgody

Dane o korzystaniu z naszych usług

Podniesienie jakości naszych Usług (np. do identyfikowania najczęściej używanych funkcjonalności)

Uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na podstawie art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego

Wykorzystujemy pliki cookie lub podobne technologie (local storage files). By dowiedzieć się więcej o czasie ich przetwarzania, przejdź do naszej Polityki Cookie

Dane o korzystaniu z naszych usług

Zapisanie Twoich preferencji i dostosowywanie do nich Interfejsu Aplikacji.

Uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na podstawie art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego

Wykorzystujemy pliki cookie lub podobne technologie (local storage files). By dowiedzieć się więcej o czasie ich przetwarzania, przejdź do naszej Polityki Cookie

 

Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane?

Niektóre dane takie jak login Użytkownika, adres email, nazwa Użytkownika (jeśli została podana) mogą być dostępne dla innych użytkowników Usługi podpiętych w ramach projektu (jeśli taka opcja jest dostępna dla Usługi, której używasz),  jak również dla naszych pracowników wsparcia technicznego.

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do Państw trzecich, chyba, że siedziba Klienta znajduje się w państwie trzecim. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 • Klient,

 • inne osoby współpracujące z Tobą przy określonych projektach w ramach Usług;

 • pozostałe podmioty z Grupy Gemius, świadczące np. usługi techniczne, prawne lub księgowe,

 • podmioty świadczące usługi obsługi prawnej i podmioty audytorskie,

 • podmioty współpracujące z nami w zakresie wskazanym w umowie z Klientem,

 • podmioty dostarczające korespondencję,

 • organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów,

 • dostawcy działający na naszą rzecz, w tym dostawcy systemu CRM poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dane przesyłane są pod warunkiem zachowania środków bezpieczeństwa przewidzianych przez prawo).

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych,

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych i żądania ich kopii oraz żądania ich przeniesienia,

 • żądania sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie są ryzyka związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Powinieneś chronić swoje hasło, ponieważ nasz Klient, a Twój zleceniodawca, pracodawca lub partner biznesowy jest wobec nas odpowiedzialny za działania podjęte przy użyciu Konta (tzn. związanych z użyciem Twoich danych do logowania). Jeśli nie Ty zakładałeś sobie konto, a zrobił to dla Ciebie kto inny - zmień hasło przy pierwszym użyciu konta w Usługach. Jeśli podejrzewasz, że ktoś włamał się na Twoje Konto, poinformuj nas bezzwłocznie.

Jak możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz kierować na nasz adres mailowy: privacy[at]gemius.com. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Jacka Grabowskiego, z którym możesz skontaktować się pod tym adresem. Jeśli uważasz, że działamy niezgodnie z niniejszymi zasadami lub jeśli masz w odniesieniu do nich jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy lub korespondencyjnie na nasz adres. Możesz także złożyć formalną skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.