Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Polityka prywatności w rekrutacji

Polityka Prywatności w procesie rekrutacji

KTO PRZETWARZA DANE O MNIE? 

Współadministratorami danych osobowych są następujące podmioty należące do Grupy Gemius w Polsce: 

Gemius SA (KRS: 0000041076), Gemius Polska sp. z o.o. (KRS: 0000242932) oraz Adocean sp. z o.o. (KRS: 0000208080)  – wszystkie podmioty mają siedzibę przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa. 

Powyższe spółki wspólnie decydują o procesach rekrutacyjnych.

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE? 

Dane, które przetwarzamy, to: 

 • imię, 
 • nazwisko; 
 • adres zamieszkania/ zameldowania/ korespondencyjny; 
 • telefon kontaktowy; 
 • ukończone szkoły; 
 • doświadczenie zawodowe; 
 • informacje dotyczące certyfikatów i umiejętności zawodowych; 
 • numer PESEL / NIP/ dowodu osobistego lub paszportu; 
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;
 • informacje dodatkowe, które zawarłeś w aplikacji. 

W JAKIM CELU ZBIERANE SĄ INFORMACJE O MOIM DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU? 

Informacje o Twoim dotychczasowym zatrudnieniu zbierane są w celu sprawdzenia/dopasowania Twoich umiejętności/doświadczeń do poszukiwanego profilu pracownika. 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ DANE SĄ PRZETWARZANE? 

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta w formularzu aplikacyjnym, który uzupełniłeś/uzupełniłaś podczas aplikowania do nas.

DO KOGO MOJE DANE SĄ PRZESYŁANE, KOMU UDOSTĘPNIANE? 

Dane, o których mówimy, udostępniamy wybranym pracownikom Grupy Gemius w Polsce, którzy obecnie poszukują osób do swoich zespołów. Odbiorcami Twoich danych mogą także być inne podmioty Grupy Gemius wymienione na stronie internetowej Gemius, o ile ich siedziba znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego .

Twoje dane mogą być także udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w celu weryfikacji operacji przetwarzania danych.  

CZY MOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY? 

Za wyjątkiem procesów rekrutacyjnych toczących się na zlecenie spółek Grupy Gemius spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wówczas dane mogą być przesłane do tych Spółek), dane nie są przekazywane poza obszar EOG. W dbałości o przejrzystość udzielonych informacji, zapewniamy, że jeśli rekrutacja prowadzona na zlecenie spółek Grupy Gemius spoza EOG, jest odpowiednio oznaczona. 

JAK DŁUGO DANE SĄ PRZECHOWYWANE? 

Dane osobowe są standardowo przechowywane są przez okres 24 miesięcy. W przypadku rekrutacji na stanowiska kierownicze okres przechowywania danych wynosi 5 lat.

JAKIE SĄ MOJE PRAWA? 

W poszanowaniu Twoich praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do: 

 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych); 
 • usunięcia danych, które Ciebie dotyczą; 
 • sprostowania danych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych; 
 • uzyskania informacji nt. danych, które Ciebie dotyczą; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowanie);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu ich zrealizowania, prosimy o kontakt z nami poprzez adres mailowy wskazany w mailu potwierdzającym rozpoczęcie procesu rekrutacji. 

CZY MUSZĘ UDOSTĘPNIAĆ DANE? 

Nie musisz udostępniać danych – wówczas jednak nie będziesz mógł/mogła wziąć udziału w otwartym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym. Możesz zawsze odwołać udzieloną zgodę poprzez adres mailowy wskazany w mailu potwierdzającym rozpoczęcie procesu rekrutacji.

JAK MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWIE PRZETWARZANIA MOICH DANYCH? 

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać kontaktując się z nami poprzez adres mailowy wskazany w mailu potwierdzającym rozpoczęcie procesu rekrutacji lub na adres pocztowy Gemius SA wskazany powyżej. Wyznaczyliśmy także Inspektora Ochrony Danych – Jacka Grabowskiego, z którym możesz skontaktować się na adres e-mail: privacy [at] gemius.com

 

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.