Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża
2024-04-22 09:38

Rynek reklamy w Polsce – marzec 2024

Rynek reklamy w Polsce – marzec 2024

W internecie i radiu najaktywniejsze reklamowo były marki z branży „Trade”, natomiast w telewizji – „Pharmaceuticals – wynika z danych gemiusAdReal za marzec 2024.

Prezentowane dane pochodzą z gemiusAdReal – cross-mediowego badania rynku reklamowego. Analizie poddano kreacje reklamowe emitowane w marcu 2024 w internecie, telewizji oraz radiu.

Rynek reklamy internetowej

W marcu 2024 odnotowaliśmy 86,87 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3064 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 86,54% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 9,30 sekundy (9,98 sekundy dla kreacji typu display i 7,14 sekundy dla kreacji wideo).

Średnia widoczność kreacji digital w marcu (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 46,73%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 55,30% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 46,13%, a dla reklam tekstowych zaledwie 34,19%

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (34,8 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w marcu wyniósł 40%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 9,88 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji -  50,03%.

Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD" (7,69 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 8,9%) oraz Leisure Time (5 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5,8%).

Top reklamodawcy online

Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w marcu 2024 została marka Media Expert, która wygenerowała 3,25 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 80,91% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się Ceneo.pl z 2,58 mld kontaktów i 76,80% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Temu (2,3 mld kontaktów i zasięg na poziomie 76,84%).

Ranking TOP 10 marek zamyka marka erli.pl, która odnotowała 0,65 mld kontaktów reklamowych.

Wydatki na reklamę online

Na pierwszym miejscu zestawienia wydatków reklamowych w marcu 2024 znalazła się marka Media Expert - jej udział w wydatkach wśród wszystkich marek wyniósł 5,26%. Na drugim miejscu uplasowała się marka Ceneo.pl z 4,96% udziału, natomiast podium zamyka Allegro (2,75% udziału).

Należy pamiętać, że dane na temat wydatków w internecie stanowią wartości estymowane na podstawie cenników wydawców, gdzie wszystkie aktywności liczone były po stawce CPM (Cost per mile). Wyliczane są dla aktywności display, na platformach PC i Mobile, z wykluczeniem wideo i mediów społecznościowych/wyszukiwarek.

Rynek reklamy telewizyjnej

Od marca w badaniu AdReal dodanych zostało 12 nowych stacji telewizyjnych, co należy uwzględnić podczas analizy poniższych danych. W marcu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Pharmaceuticals”. Wygenerowała ona ponad 16,1 mld kontaktów reklamowych, docierając do 93,21% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w marcu wyniósł dla tej branży 22,9%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 19,89 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Food” (14,5 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 20,6% oraz 93,08% zasięgu), podium zamyka natomiast branża Trade (11,9 mld kontaktów reklamowych, SoV – 16,9% i zasięg – 93,01%).

Top reklamodawcy TV

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w marcu była marka Lidl. Wygenerowała ona 1,89 mld kontaktów reklamowych, docierając do 87,44% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazła się Biedronka (1,32 mld kontaktów reklamowych i 87,28% zasięgu), natomiast na trzecim – Media Expert (1,11 mld kontaktów i 84,49% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Play z 0,64 mld kontaktów reklamowych i 82,48% zasięgu w populacji 7-75. 

Wydatki na reklamę TV

Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Lidl – jej udział w wydatkach wyniósł 2,98% - a na drugim Biedronka, z udziałem na poziomie 2,33%. Trzecie miejsce należało do Kinder z udziałem 1,97%.

Rynek reklamy radiowej

W radiu największą liczbę kontaktów reklamowych w marcu odnotowała branża „Trade” (10,91 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (4,85 mld kontaktów) oraz „Automotive” (1,59 mld kontaktów reklamowych).

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w marcu była ponownie marka Media Expert - wygenerowała ona 2,6 mld kontaktów reklamowych, docierając do 87,60% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (0,99 mld kontaktów reklamowych, 82,70% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,69 mld kontaktów, 82% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Biedronka (0,33 mld kontaktów i 78,31% zasięgu).

Wydatki na reklamę radiową

Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w marcu marka Media Expert (12,15%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (4,85%) oraz Lidl (2,78%).

 

Do schowka> Drukuj

Rodzaj treści

dane

Kraj

Polska