Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża
2022-04-06 11:37

Dane o wydatkach reklamowych w badaniu gemiusAdReal

Dane o wydatkach reklamowych w badaniu gemiusAdReal

Z początkiem kwietnia cross-mediowe badanie gemiusAdReal wzbogacone zostało o nową przełomową funkcjonalność. Jako pierwsze badanie w Polsce dostarczać będzie użytkownikom informacje o poziomie wydatków reklamowych, z uwzględnieniem typów i formatów reklam, na podstawie danych pochodzących z jednoźródłowego panelu badawczego.

Dane o wydatkach reklamowych prezentowane są dla wszystkich typów mediów objętych badaniem gemiusAdReal, a więc PC i Mobile (reklamy display, z wyłączeniem wyszukiwarek oraz portali społecznościowych: FB, YT, Instagram), Telewizji (reklamy wideo) oraz Radia (reklamy audio). Wyniki estymowane są na podstawie oficjalnych cenników wydawców oraz wielkości ruchu reklamowego. Cenniki wykorzystywane w estymacji są na bieżąco aktualizowane dla każdego kolejnego miesiąca i uwzględniają nie tylko cenę reklam w danym medium, ale również rodzaj formatu reklamowego czy czas trwania spotów audio i wideo.

Badanie gemiusAdReal to wielokrotnie nagradzane na arenie międzynarodowej rozwiązanie umożliwiające kompleksową cross-mediową analizę rynku reklamowego. Wprowadzony moduł wydatków jest kolejnym etapem rozwoju badania, dzięki któremu użytkownicy mogą prześledzić rozkład wydatków pomiędzy wydawcami, porównywać koszty budowania zasięgu w poszczególnych mediach lub analizować strategie reklamowe otoczenia konkurencyjnego.

Nowy moduł dostępny jest w badaniu gemiusAdReal od 6 kwietnia i obejmuje dane za okres od 1 stycznia 2021 roku, dzięki czemu użytkownicy będą mieli możliwość analizy danych historycznych.

Do schowka> Drukuj

Rodzaj treści

dane

Kraj

Polska