Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża
2015-03-31 07:37

Na Wikipedii co drugi internauta

Połowa polskich internautów odwiedza Wikipedię. A jaką popularnością cieszy się ona w Rosji, Danii, Turcji oraz na Ukrainie i Węgrzech? Zobacz, jak zmieniało się zainteresowanie Wikipedią w wybranych krajach na przestrzeni ostatnich lat.

Wikipedia powstała w 2001 roku. Stanowi źródło wiedzy dla wielu internautów. Gemius postanowił sprawdzić, jakim zainteresowaniem cieszyła się ona wśród dorosłych użytkowników sieci w Polsce, Danii, Turcji, Rosji oraz na Ukrainie i Węgrzech. Przeanalizowano dane z lat 2010–2014.

Okazało się, że:

  • Spośród analizowanych krajów to w Polsce największy odsetek internautów odwiedza stronę Wikipedia.org. Analiza danych z ostatnich pięciu lat wykazała, że strona ta cieszy się stałym zainteresowaniem prawie połowy internautów. Spośród odwiedzających Wikipedię w listopadzie 2014 roku co trzeci użytkownik sieci był w wieku 26–35 lat (30 proc.), a co czwarty miał od 18 do 25 lat (24 proc.). Z kolei najrzadziej na tej stronie WWW gościli internauci między 56 a 69 rokiem życia (13 proc.).
  • Od 2011 roku w Rosji najbardziej znana encyklopedia internetowa nieustannie przyciąga niemal dwóch na pięciu użytkowników sieci.
  • Rośnie zainteresowanie Wikipedią w Danii. W 2014 roku średnio w miesiącu odwiedzało ją blisko czterech na dziesięciu użytkowników sieci (38 proc.), podczas gdy w 2010 roku miesięcznie korzystało z niej średnio trzech na dziesięciu internautów (29 proc.).
  • W 2014 roku popularność Wikipedii spadła w porównaniu do roku 2013 w Turcji (z 33 proc. na 28 proc.), na Ukrainie (z 34 proc. na 31 proc.) i na Węgrzech (z 38 proc. na 31 proc.).

O badaniu

Dane pochodzą z międzynarodowego badania realizowanego w firmie Gemius w kilkudziesięciu krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (gemiusAudience). Jego celem jest poznanie liczby i profilu demograficznego użytkowników Internetu oraz sposobu, w jaki korzystają z sieci, zarówno stron www, materiałów audio i wideo, jak i aplikacji. Badanie jest prowadzone zgodnie z zasadami międzynarodowego kodeksu ICC/ESOMAR. W niektórych krajach jest realizowane pod inną nazwą: Megapanel PBI/Gemius (w Polsce), gemius/Ipsos Audience Fusion Hungary (na Węgrzech) i Internet Audience Measurement Turkey (w Turcji).

Do schowka> Drukuj

Rodzaj treści

analiza i infografika

Branża

media