Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża
2021-09-28 12:19

77% internautów kupuje online

77% internautów kupuje online

Odsetek Polaków robiących zakupy w sieci wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 4 p.p. – tak wynika z najnowszej fali badania „E-commerce w Polsce”. Raport przygotowany przez Gemius ukazuje się już po raz 9. W opracowaniu uwzględnione zostały zmiany zachowań e-konsumentów w związku z pandemią COVID-19.

Zamknij

Sukces

Link do raportu e-commerce zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu kilku minut .

Kompendium wiedzy o polskim rynku e-commerce - pobierz za darmo!

  • *
     

Kolejny rok ze wzrostem liczby kupujących

Jak wynika z tegorocznego raportu, aż 77% internautów dokonało przynajmniej raz zakupów online. Dominują wśród nich kobiety, osoby powyżej 35 roku życia, z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast.

Pandemia zmienia rynek

Kolejny rok wzrostu odsetka kupujących może wiązać się z pandemią COVID-19 i towarzyszącymi jej ograniczeniami w handlu tradycyjnym. Zapytaliśmy respondentów, czy w związku z wprowadzonym lockdownem zmienili swoje zachowania konsumenckie. Okazało się, że 30% e-konsumentów kupuje w sieci więcej produktów, a 33% robi zakupy przez internet częściej. Dla 13% badanych online stał się kanałem pierwszego wyboru przy poszukiwaniu różnych produktów.

Jako powód przeniesienia części zakupów do online’u respondenci podają przede wszystkim nieograniczoną dostępność sklepów internetowych. Doceniają również szybkość i opłacalność tego rodzaju zakupów, jak również ich bezpieczeństwo, szczególnie istotne w czasie pandemii.

Wciąż nie kupują online

Niekupujący online stanowią obecnie 23% ogółu internautów, a przyczyny, dla których nie dokonują zakupów przez internet wiążą się głównie z chęcią obejrzenia produktu przed dokonaniem transakcji oraz z przyzwyczajeniem do handlu tradycyjnego. Pytani o kwestie, które mogłyby zachęcić ich do e-zakupów w przyszłości, niekupujący wskazywali najczęściej na niższe koszty dostawy i produktów oraz kody rabatowe dostępne online. W grupie niekupujących dominują najstarsi badani i osoby z mniejszych miejscowości oraz z niższym wykształceniem.

Urządzenia mobilne coraz popularniejsze

Podobnie jak w poprzedniej fali badania, najpopularniejszym urządzeniem wykorzystywanym w procesie zakupów online jest obecnie laptop (78% wskazań), jednak jego przewaga nad drugim w zestawieniu smartfonem wyraźnie stopniała. Dziś za pomocą telefonu kupuje aż 76% badanych, a w najmłodszej grupie (osoby w wieku 15-24 lata) robi to aż 92%.

Mimo rosnącej popularności zakupów mobilnych wciąż aż 80% osób dokonujących zakupów za pośrednictwem tego typu urządzeń napotyka w tym procesie na trudności i problemy. Najczęściej dotyczą one niewygodnych formularzy (38% wskazań) czy niedostosowania stron sklepów do urządzeń mobilnych (36%).

O raporcie

Celem badania, którego wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „E-commerce w Polsce” było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Przedmiotem badania były m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają internautów do zakupów w sieci, ale też napotykane przez użytkowników problemy. Raport przygotowała firma Gemius. Prezentowane w raporcie badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na reprezentatywnej próbie 1769 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano na przełomie maja i czerwca 2021 roku.

Do schowka> Drukuj

Rodzaj treści

raport i infografika