Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża
2016-09-16 09:14

Rumunia: kto odwiedza portal Instagram.com?

Rumunia: kto odwiedza portal Instagram.com?

Według danych firmy Gemius z Instagram.com korzysta co miesiąc średnio 17,5 proc. rumuńskich użytkowników komputerów osobistych. Przewagę stanowią mieszkańcy miast, jednak, co ciekawe, nie są to tylko najmłodsi internauci.

Gemius przyjrzał się danym dotyczącym użytkowników komputerów osobistych (PC) w Rumunii odwiedzających stronę Instagram.com. W analizie uwzględniono dane z pierwszego półrocza 2016 roku.

Instagram.com dla mieszczuchów?

W analizowanych danych zwraca uwagę fakt, że znacząca większość rumuńskich internautów odwiedzających Instagram.com mieszka w miastach. Przewaga osób z miast nad użytkownikami ze wsi w czterech z sześciu analizowanych miesięcy badanego okresu (w styczniu, marcu, kwietniu i maju) była ponad dwukrotna. Rekordowe dysproporcje wystąpiły w kwietniu, gdy odwiedzających z miast było niemal 2,4 razy więcej, niż ze wsi ─ 415 tys. dla mieszkańców miast do 176 tys. dla mieszkańców wsi. Jednak nawet w okresie największej aktywności mieszkańców wsi na Instagram.com (w lutym i czerwcu) różnica w stosunku do liczby miejskich użytkowników serwisu wciąż wynosiła co najmniej 1,5 razy.

Serwis męski, czy kobiecy?

Proporcja płci wśród rumuńskich internautów odwiedzających serwis Instagram.com jest dość wyrównana, z nieznaczną przewagą mężczyzn. Tę zależność widać w każdym z analizowanych miesięcy, oprócz czerwca, gdy ten serwis odwiedziło o 5 tys. więcej kobiet niż mężczyzn ─ serwis odwiedziło wówczas 328 tys. internautek (9,5 proc. ogółu internautów) oraz 323 tys. internautów (8,3 proc.).

Instagram.com łączy pokolenia

Dane o użytkownikach sieci, odwiedzających stronę Instagram.com wykazują bardzo dużą dynamikę. Tradycyjnie jest to jednak serwis popularny wśród osób młodych i liczba użytkowników między 14 a 24 rokiem życia w każdym badanym miesiącu jest duża. W styczniu było ich niemal 284 tys. (41,9 proc.), a w czerwcu 276 tys. (42,5 proc.). Interesująca jest jednak, widoczna zwłaszcza w miastach, duża aktywność najstarszych badanych użytkowników PC. W kwietniu i czerwcu Instagram.com odwiedziło rekordowo wielu Rumunów w wieku 55+ mieszkających w mieście ─ ponad 68 tys. osób. W kwietniu było to 16,5 proc., a w czerwcu 14,6 proc. ogółu internautów pochodzących z miast. Na wsi internautów dojrzałych wiekowo odwiedzających Instagram.com jest zdecydowanie mniej i są to praktycznie wyłącznie mężczyźni.

Do schowka> Drukuj

Rodzaj treści

analiza i infografika

Branża

media

Kraj

Rumunia