Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża
2013-03-14 23:00

Zakupy grupowe dla lepiej wykształconych

Dochody, wiek i wykształcenie wyraźnie różnicują klientów dokonujących zakupów w sieci. Z okazji Międzynarodowego Dnia Konsumenta Gemius i e-Commerce Polska prezentują profil internetowych zakupowiczów.

Okazuje się, że przez internet najczęściej kupują osoby powyżej 35 roku życia (43 proc.), badani z wykształceniem średnim (39 proc.), respondenci pochodzący z miast do 200 tys. mieszkańców (41 proc.), a także osoby pracujące (52 proc.) i zarabiające od 2 do 4 tys. złotych miesięcznie (27 proc.).

Konsumenci różnią się jednak od siebie w zależności od miejsca i formy, w jakiej dokonują zakupów w sieci. Jak pokazują badania, na aukcji internetowej częściej niż w e-sklepie spotkamy mężczyzn, osoby mieszkające na wsi oraz te, o dochodach nie przekraczających 2 tys. złotych. Z kolei wśród odwiedzających strony oferujące zakupy grupowe i serwisy opinii, pozwalające na wyrażenie zdania na temat wybranego sklepu, dominują klienci z wykształceniem wyższym i lepszymi zarobkami.

Chociaż zakupy przez internet są kojarzone z możliwością nabycia produktów po niższych cenach, to jednak chętniej korzystają z nich osoby cieszące się lepszą sytuacją finansową – komentuje dr Marzena Feldy i dodaje, że klienci o niższych dochodach częściej wybierają zakupy tradycyjne, bo te w ich odczuciu są bezpieczniejsze i minimalizują ryzyko nieudanego zakupu bądź ewentualnej utraty środków w internecie.

Dr Marzena Feldy, autorka książki „Sklepy internetowe: jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów”, tłumaczy, że ważnym motywem korzystania z serwisów aukcyjnych jest chęć kupienia produktów po niższych cenach. Z kolei zakupy grupowe i social shopping to stosunkowo nowe usługi, których znajomość jest najwyższa wśród elity konsumentów. – Do tej grupy należą osoby najlepiej wyedukowane w zakresie możliwości, jakie stwarza rynek, co więcej chętnie z nich korzystają i w konsekwencji lepiej niż inni radzą sobie z zaspokajaniem swoich potrzeb konsumpcyjnych – mówi dr Feldy.

Kim są więc nie kupujący w sieci? Z danych wynika, że 28 proc. Polaków nigdy nie robiło zakupów w internecie. Wśród nich przeważają osoby po 35 roku życia (49 proc.), badani z wykształceniem średnim (52 proc.), respondenci pochodzący z miast do 200 tys. mieszkańców (39 proc.) oraz osoby pracujące (38 proc.), o dochodach od 1 do 2 tys. złotych (43 proc.).

– Chociaż zakupy przez internet są kojarzone z możliwością nabycia produktów po niższych cenach, to jednak chętniej korzystają z nich osoby cieszące się lepszą sytuacją finansową – komentuje dr Marzena Feldy i dodaje, że klienci o niższych dochodach częściej wybierają zakupy tradycyjne, bo te w ich odczuciu są bezpieczniejsze i minimalizują ryzyko nieudanego zakupu bądź ewentualnej utraty środków w internecie.

Natomiast Grzegorz Wójcik, prezes Fundacji Rozwoju Gospodarki Elektronicznej, zauważa, że w 2012 roku aż 72 proc. internautów przynajmniej raz dokonało zakupów online, co daje liczbę kilkunastu milionów Polaków. Co więcej, aż 30 proc. osób, które nie kupują w sieci, na pytanie o to, czy planują takie rozwiązanie w przyszłości, odpowiedziało tak lub raczej tak.

Badanie przeprowadzono w grudniu 2012 roku. Wzięło w nim udział 1,5 tys. internautów.

Do schowka> Drukuj

Rodzaj treści

raport

Branża

handel

Kraj

Polska