Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża
2024-03-04 10:44

Zmiany w pomiarze OOH wdrożone

Zmiany w pomiarze OOH wdrożone

Zapowiadane w grudniu 2023 zmiany metodologiczne pomiaru oglądalności telewizji Out of Home są już wdrożone w pomiarze Gemius oraz odzwierciedlone w danych Nielsen. Zmiany te zostały wypracowane i wdrożone w odpowiedzi na rekomendacje sformułowane po audycie CESP (Centre d’Etude des Supports de Publicité).

Najważniejsze modyfikacje wdrożone w badaniu Gemius dotyczą zmiany definicji punktu domu panelisty oraz doprecyzowania sposobu pomiaru oglądalności telewizji poza domem. Zgodnie z nową metodą pomiaru, za dom panelisty uznano adres zamieszkania gospodarstwa domowego, do którego należy. Nowa definicja jest spójna z definicją GUS. Tej samej definicji w swoim badaniu używa również Nielsen, co skutkuje zwiększeniem spójności obu pomiarów. Dodatkowo przyjęto, że panelista znajduje się poza domem, gdy oddali się od niego na odległość przekraczającą 40 m. Do tej pory odległość ta określona była bardziej zachowawczo i wynosiła 100 m. 

Wprowadzone zmiany spowodują urealnienie określenia oglądalności telewizji poza domem i pozwolą uniknąć jej niedoszacowania, a pomiar widowni OOH realizowany zgodnie z nowymi założeniami przełoży się na wzrost jej udziału w całej widowni telewizyjnej. 

Kiedy jako pierwsi w Polsce zaczynaliśmy badać oglądalność telewizji poza domem, podeszliśmy do tego zadania z dużym respektem i ostrożnością. Zależało nam, aby nie przeszacować skali tego zjawiska i nie zaburzyć wyniku. - komentuje Emil Pawłowski, chief product officer w Gemiusie. – Dziś, dzięki audytowi CESP, wiemy już, że stosowane przez nas kryteria mogą być mniej restrykcyjne. Cieszę się, że wypracowaliśmy metodologię, dzięki której prezentowane wyniki będą jeszcze trafniej opisywać rzeczywistość medialną w Polsce. 

MOC TV z dużym zadowoleniem przyjął zmiany wprowadzone przez Gemius do badania OOH, które jest realizowane zgodnie ze standardami światowymi. Kluczowe okazało się poprawienie definicji kiedy respondent jest poza domem ze 100 m na 40 m oraz miejsca zamieszkania. Skutkuje to urealnieniem pomiaru i istotnym zwiększeniem poziomu oglądalności poza domem. – mówi Przemysław Broniszewski, członek zarządu MOC TV. 

Zmiany metodologiczne w pomiarze OOH zostały wdrożone w badaniach Gemius oraz w oficjalnych danych dotyczących oglądalności telewizji dostarczanych przez Nielsen od 1 marca 2024.

Do schowka> Drukuj

Rodzaj treści

dane

Kraj

Polska