Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Polityka prywatności w rekrutacji

Wejście w życie: 1 kwietnia 2015 r.

Poprzez wypełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego stronach Gemius, udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych przez Gemius w zakresie wskazanym poniżej.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Gemius SA, AdOcean Sp. z o.o.  mających siedzibę na ul. Postępu 18B w Warszawie, Polska, oraz spółek – córek Gemius SA (zwanych łącznie „Gemius” lub „my”). Lista spółek-córek Gemius łącznie z danymi kontaktowymi jest dostępna pod adresem www.gemius.com.

Nasz formularz aplikacyjny pobiera informacje do oprogramowania służącego do rekrutacji. Informacje są gromadzone na serwerach należących do Gemius.

Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Przekazujesz swoje dane jest całkowicie dobrowolne. Gemius w ramach części procesu rekrutacyjnego zbiera dane osobowe o Tobie, łącznie z danymi które przekażesz w formularzu aplikacyjnym, w czasie spotkań rekrutacyjnych i rozmów. Gemius może zweryfikować otrzymane dane (na przykład, referencje lub informacje o wykształceniu) w celu zapewnienia efektywności procesu zatrudnienia. Co jakiś czas możesz być poproszony o aktualizację danych osobowych, przechowywanych w naszych bazach.

W czasie wizyty na naszej stronie i wypełniania formularza aplikacyjnego, zbieramy także automatycznie dane opisane w części “Polityka prywatności strony internetowej Gemius”

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dane osobowe z nowych zgłoszeń są analizowane przez naszych rekruterów głównie (ale nie wyłączenie) z działów HR (Human Resources). Pozostali pracownicy zaangażowani w proces zatrudnienia mogą także mieć dostęp do Twoich danych. Wszyscy nasi rekruterzy są zobowiązani przez odpowiednie przepisy prawa i zapisy umów do zapewnienia prywatności Twoich danych. W celu realizacji procesów rekrutacyjnych, biorąc pod uwagę fakt, że stanowimy część dużej grupy spółek współpracujących na arenie międzynarodowej, możemy udostępnić Twoje dane innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Gemius.

Jeśli całość lub część naszej firmy byłaby sprzedawana, łączona lub w inny sposób przekształcana, posiadane przez nas informacje mogą zostać przekazane w ramach takiej transakcji innemu podmiotowi.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Gemius może wykorzystać Twoje dane w celu komunikacji z Tobą na piśmie, drogą mailową, telefonicznie, w celu oceny Twojego zgłoszenia, właściwego zarządzania procesem zatrudnienia w Gemius oraz do administrowania zasobami pracowników.

Twoje prawa do zebranych danych

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Masz także prawo otrzymywać informacje o danych osobowych zbieranych o Tobie, kategoriach oraz celach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o tym, komu te dane zostały udostępnione.

Okres przechowywania danych

Możemy przechowywać Twoje dane tak długo jak to jest niezbędne, ale nie dłużej niż 12 miesięcy w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności – Rekrutacje, chyba, że uzyskamy od Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dłużej.

Dane wrażliwe

Prosimy, nie przesyłaj nam jakichkolwiek danych wrażliwych (np. informacji o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych lub przekonaniach religijnych) za pośrednictwem formularzy bądź też w inny sposób. Dane te nie mają wpływu na proces rekrutacji. Oprócz powyższego, Gemius nie jest uprawniony do przetwarzania takich danych.

Zmiany polityki prywatności

Polityka niniejsza jest zgodna z sytuacją prawną i faktyczną obowiązująca na dzień jej wejścia w życie i jest okresowo przeglądana. Zachęcamy do jej przeglądania przed przesłaniem aplikacji, w celu zaznajomienia się z jakimikolwiek zmianami. Korzystanie z formularza aplikacyjnego po wprowadzeniu zmian do polityki prywatności oznacza, że akceptujesz zmienioną politykę prywatności.

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.

We use cookies.

More >Close

We use cookies for your comfort. More info here. If you will not change your browser setting, we assume you are ok with it.