Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranego tematu

Przeszukaj treści według wybranej branży

Branża

Polityka prywatności dla Panelistów („Polityka”)

Poniższe zasady dotyczą Cię, jeśli:

 

 • wypełniłaś/wypełniłeś ankietę badania Mediapanel (choćby w części), która wyświetla się, gdy przeglądasz internet lub którą w inny sposób otrzymałeś

oraz

 • zainstalowałaś/zainstalowałeś wtyczkę badania Mediapanel w swojej przeglądarce lub/oraz

 • zainstalowałeś/zainstalowałaś na swoim urządzeniu mobilnym aplikację NetPanel.

 

(aplikację NetPanel oraz wtyczkę badania Mediapanel zainstalowaną w przeglądarce nazywamy w Polityce dalej „Oprogramowaniem”)

 

Jeśli jesteś panelistą, który wypełnił ankietę badania Mediapanel, a nie zainstalował Oprogramowania, politykę prywatności, która Ciebie dotyczy akceptujesz podczas wypełniania ankiety badania Mediapanel. Aby przypomnieć sobie jej treść, skontaktuj się z nami zgonie z informacją w sekcji “Jak możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych”

 

Jeśli jesteś panelistą w projekcie "Smartfon dla Panelisty", politykę prywatności dla tego projektu odnajdziesz tutaj.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych panelistów w badaniu Mediapanel („Badanie”)

Celem Badania jest określenie profilu internautów korzystających z zasobów Internetu, tj. odwiedzających strony internetowe, używających aplikacji, w tym statystycznego profilu odbiorców mediów, w tym w szczególności kampanii reklamowych prowadzonych w Internecie. Zebrane dane pozwalają na pokazanie statystycznych zbiorczych informacji o użytkownikach mediów.

 

Abyśmy mogli prawidłowo realizować cel Badania, potrzebujemy danych społeczno-demograficznych zebranych poprzez ankietę Badania. Po wypełnieniu ankiety Badania możemy Cię zaprosić do zainstalowania Oprogramowania.

 

Administrator danych osobowych. Nasza rola.

Z uwagi na to, że ta Polityka określa zasady przetwarzania danych na różnych rynkach, na których działamy, administratora Twoich danych osobowych wskazujemy w ankiecie Badania.

 

Jeśli nie wypełniałeś ankiety Badania, a zainstalowałeś Oprogramowanie, administratorem Twoich danych jest Gemius S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48 (02-672). Jednak z uwagi na to, że w takim przypadku dane są dla nas nieprzydatne dla realizacji Badania, uprzejmie prosimy Cię o odinstalowanie Oprogramowania.

 

W przypadku gdy nie masz pewności kto jest administratorem danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt z nami na adres podany w części “Jak możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych”.

 

Kiedy i jak zbieramy dane?

Dane o Tobie zbieramy w czasie, gdy odwiedzasz strony monitorowane przez nas, a które uczestniczą w Badaniu. Robimy to poprzez pliki cookie zgodnie z Polityką cookie dostępną na naszej stronie internetowej. Wydawcy stron, które odwiedzasz informują w swoich politykach o takim rodzaju przetwarzania danych.

 

Zgodnie z umowami, które zawarliśmy z wydawcami, możemy zaprosić Cię do udziału w Badaniu poprzez wyświetlenie Ci ankiety Badania z pytaniami o dane społeczno-demograficzne. Gdy ją wypełnisz, stajesz się panelistą Badania. Niekiedy na koniec ankiety Badania prosimy o zainstalowanie Oprogramowania.

 

Raz na jakiś czas możemy prosić Cię o aktualizację danych poprzez ankiety aktualizacyjne.

 

Na niektórych rynkach możesz otrzymać takie zaproszenie do udziału w Badaniu, wypełnienia ankiety Badania czy instalacji Oprogramowania w inny sposób, np. poprzez pocztę email.

 

Poniżej znajdziesz opis, jakie dane zbieramy od naszych panelistów i z jakich źródeł je pozyskujemy.

 

Jakie dane są zbierane?

Dane, które zbieramy oraz źródła zbierania danych przedstawia poniższa tabela.

Dane

pobierane poprzez ankietę badania

pobierane przez wtyczkę do przeglądarki

pobierane przez aplikację Netpanel

Dane społeczno-demograficzne, takie jak: wiek, płeć, wykształcenie itp. Mogą do nich należeć także dane o zainteresowaniach zakupowych czy też informacje o sposobie użytkowania internetu.

TAK

NIE

NIE

Dla niektórych rynków prosimy Cię o podanie danych kontaktowych takich jak adres email czy numer telefonu.

TAK

NIE

NIE

Dane o stronach internetowych, które odwiedzasz (np. adres URL oraz czas otwarcia strony) i o zawartości, która jest Ci wyświetlana.

NIE

TAK

TAK

Identyfikatory online urządzenia i przeglądarki oraz dane techniczne używanego przez Ciebie urządzenia (rozdzielczość ekranu, system operacyjny).

TAK

TAK

TAK

Dane o Twoich kliknięciach na stronach które odwiedzasz, w tym informacje o Twojej interakcji z wyświetlanymi Ci reklamami.

NIE

TAK

NIE

Dane o zakupach dokonywanych w internecie, w tym o kupionych przedmiotach, metodach płatności i dostawach.

NIE

TAK

NIE

Dane lokalizacji przybliżone lub dokładne, w zależności od ustawień urządzenia mobilnego.

NIE

NIE

TAK

Advertising ID czyli identyfikator wyświetlania reklam przypisywany przez Usługi Google Play, który możesz resetować lub zablokować korzystając z ustawień systemu operacyjnego.

 

NIE

NIE

TAK

User agent czyli ciąg znaków zawierający informacje np. o rodzaju urządzenia mobilnego, systemie operacyjnym, wersji aplikacji i o Twoich identyfikatorach.

TAK

TAK

TAK

Dane o aplikacjach, które otwierasz na swoim urządzeniu mobilnym oraz czasie, w którym z nich korzystasz.

 

NIE

NIE

TAK

Metadane odtwarzanych plików audio na urządzeniu mobilnym w ramach danej aplikacji tj. nazwa albumu, nazwa utworu, wykonawca, czas, nazwa aplikacji, na której plik audio został odtworzony.

 

NIE

NIE

TAK

 

W jakich celach i jak długo dane są przetwarzane?

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

Realizacja Badania zgodnie z tą Polityką

Twoja zgoda, którą możesz w każdym czasie odwołać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Dane przetwarzane są przez okres prowadzenia Badania na terenie danego kraju oraz przez okres upłynięcia roszczeń, które do nas mogą skierować nasi kontrahenci. po czym są anonimizowane;

 

Dane są anonimizowane również, gdy odwołasz Twoją zgodę.

Zapewnienie wsparcia technicznego

Uzasadniony interes administratora (art. 6. ust.1 lit. f. RODO)

Dane przetwarzane są przez okres upłynięcia roszczeń wynikających ze świadczonej pomocy technicznej, chyba, że wcześniej zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania i zostanie on pozytywnie rozpatrzony.

Kontakt z Tobą w szczególności w następujących okolicznościach: dostarczenie informacji oraz ciekawostek na temat Badania, zachęcenie do szerszego udziału w Badaniu, zaproszenie do udziału w loteriach i konkursach, programach lojalnościowych

Uzasadniony interes administratora (art. 6. ust.1 lit. f. RODO)

Dane przetwarzane są przez okres prowadzenia Badania na terenie danego kraju, chyba, że wcześniej zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.

 

 

Komu udostępniamy dane

Twoje dane możemy udostępniać:

 

 • naszym podwykonawcom, w tym dostawcom systemów informatycznych oraz usług analitycznych i hostingowych;

 • firmie, która zleca badanie na danym rynku w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzonych przez nas obliczeń i statystyk - w takiej sytuacji zakres przekazywanych danych jest przez nas zminimalizowany;

 • naszym partnerom biznesowym dla ich celów badawczych i statystycznych zgodnych z celami Badania - w takiej sytuacji udostępniamy Twoje dane w postaci uniemożliwiającej jakąkolwiek bezpośrednią czy pośrednią identyfikację Ciebie (stosujemy na przykład zawężenie zakresu danych, szyfrowanie identyfikatorów, zastąpienie części danych pseudonimem i inne środki);

 • podmiotom organizującym konkursy, loterie lub programy lojalnościowe – w przypadku, gdy organizujemy te wydarzenia.

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jeśli jesteś panelistą spoza tego obszaru, Twoje dane mogą zostać przekazane do kraju, z którego pochodzisz. W takiej sytuacji stosujemy odpowiednie umowy i regulacje, tak aby zapewnić właściwy standard bezpieczeństwa przetwarzania i legalność takiej operacji.

 

Jeśli koniecznym będzie przekazanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, wówczas zastosujemy odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności:

 

 • zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie oraz

 • poinformujemy Cię o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem.

 

Jakie są Twoje prawa?

W poszanowaniu Twoich praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do:

 

 • odwołania zgody w każdym czasie;

 • usunięcia danych, które Ciebie dotyczą;

 • sprostowania Twoich danych;

 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

 • uzyskania informacji nt. danych, które Ciebie dotyczą, w tym dostępu do nich;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

 • żądania przeniesienia Twoich danych.

 

W celu ich zrealizowania, prosimy o kontakt z nami na adres email netpanel [at] gemius.pl, na adres pocztowy Administratora danych lub o odwiedzenie strony internetowej Gemius Privacy Tool. Pamiętaj, że jeśli wypełniłaś/wypełniłeś ankietę Badania, zainstalowałaś/zainstalowałeś Oprogramowanie, a następnie chcesz wycofać zgodę, powinnaś/ powinieneś również odinstalować Oprogramowanie. Jeśli zainstalujesz je ponownie, oznaczać to będzie dla nas, że udzielasz nam na nowo zgody na przetwarzanie Twoich danych.

 

Obowiązek podania danych

Nie musisz udostępniać danych. Możesz zawsze odwołać udzieloną zgodę poprzez kontakt z nami na adres email netpanel[at]gemius.pl lub na adres pocztowy Administratora danych. Taka sytuacja spowoduje, że Twoje dane nie będą wykorzystywane do celów realizacji Badania. W przypadku, gdy sprzeciwisz się komunikacji mailowej (np. klikniesz odpowiedni link w przysyłanych mailach), nie będziesz otrzymywać zaproszeń do konkursów ani programów lojalnościowych.

 

Dodatkowo - jeśli masz zainstalowane Oprogramowanie odinstaluj je. Jeśli tego nie zrobisz, dane będą do nas przesyłane, choć po odwołaniu zgody nie będą służyły do obliczania statystyk Badania.

 

Czy na podstawie danych prognozujemy Twoje zainteresowania?

Nie, nie wykorzystujemy danych do celów profilowania.

 

Jak możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych?

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać na adres email netpanel [at] gemius.pl, oraz na adres pocztowy Administratora danych.

 

Wyznaczyliśmy także Inspektora Ochrony Danych – Jacka Grabowskiego, z którym możesz skontaktować się na adres e-mail privacy [at] gemius.com.

 

Prawo do złożenia skargi

Jeśli uważasz, że działamy niezgodnie z niniejszą Polityką lub jeśli masz w odniesieniu do nich jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt na powyższy adres. Możesz także złożyć formalną skargę do organu ochrony danych osobowych.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Jeśli wprowadzimy istotną zmianę w tej polityce, wówczas, w celu ochrony Twoich praw i wolności podejmiemy wszelkie rozsądne wysiłki, by poinformować Cię o takiej zmianie na 14 dni kalendarzowych przed jej wejściem w życie.